Dlaczego umowy pośredników są takie długie?

Dlaczego umowy pośredników są takie długie?

Wszystko zależy od tego, jak kto rozumie pojęcie „długiej umowy”. Te, które ja redaguję zamykają się w trzech stronach. Myślę, że dla Klienta pośrednika istotna była treść umowy, a nie to, jak jest długa. Określa ona bowiem prawa i obowiązki stron, w tym sytuacje, w których Klient będzie zobowiązany zapłacić pośrednikowi wynagrodzenie. Warto pochylić się nad jej przeanalizowaniem, a jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, poprosić o wyjaśnienie. Osobną kwestią są zaś obowiązkowe załączniki do umowy. Niejako „winę” za ich ilość ponosi ustawodawca, który nałożył na pośrednika szereg obowiązków w zakresie tego, o czym musi poinformować Klienta. Stąd, jeśli widzisz stertę dokumentów poza umową wiedz, że to nie wymysł pośrednika, a informacja dla Ciebie – np. o prawie odstąpienia od umowy, ubezpieczeniu pośrednika, czy zasadach rozstrzygania sporów.

Czy pośrednik może sprawdzić mój dowód osobisty?

Tak. Pośrednik w obrocie nieruchomościami ma takie uprawnienie na gruncie stawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). Jak instytucja obowiązana nie tylko ma prawo, ale i obowiązek zweryfikować dane swojego klienta, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel, numer dowodu osobistego i obywatelstwo. By potwierdzić prawdziwość tych danych może żądać okazania dowodu osobistego. Nie pomoże tu tradycyjna wymówka „nie, bo RODO”, ponieważ pośrednik ma w tym przypadku wyraźną postawę przetwarzania danych. Jest nią art. 6 ust. 1 c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego na pośrednika przez przepis prawa – art. 37 ust. 1 ustawy AML.

Skoro nie ma licencji zawodowych, skąd mogę wiedzieć, że pośrednik nie jest oszustem?

Oszustem może być każdy, w każdej branży. Faktycznie, brak obowiązkowych licencji zawodowych otworzył pole do nadużyć. Pewnym weryfikatorem mogą być jednak licencje fakultatywne. Np. pośredników, którzy uzyskali licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości można zweryfikować w Centralnym Rejestrze PFRN na stronie https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy