Test Protokół zdawczo-odbiorczy – co musi się w nim znaleźć? | LOCO Real Estate

Protokół zdawczo-odbiorczy – co musi się w nim znaleźć?

Wynajem mieszkania wiąże się z fizycznym przekazaniem lokalu najemcy. Aby uniknąć nieporozumień, w interesie każdej ze stron jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Taki wymóg nakłada zresztą na strony umowy wynajmu art. 6c ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeżeli protokół zdawczo-odbiorczy zostanie przygotowany rzetelnie, czyli będzie opisywał stan faktyczny, właściciel mieszkania uchroni się przez bezpodstawnymi roszczeniami wynajmującego. I odwrotnie – protokół zabezpiecza interesy lokatora przed bezzasadnymi żądaniami drugiej strony transakcji.

Kiedy ma zastosowanie protokół zdawczo-odbiorczy?

Co do zasady protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się nie tylko przy wynajmie mieszkania. Osoby sprzedające mieszkanie również powinny przygotować taki dokument. Akt notarialny przenosi bowiem jedynie własność nieruchomości ze sprzedającego na kupującego i w żaden sposób nie reguluje kwestii wzajemnych roszczeń stron transakcji w odniesieniu do stanu technicznego lokalu.

Kupując mieszkanie od dewelopera, nowy właściciel dokonuje odbioru technicznego potwierdzonego właśnie protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisanie tego dokumentu bez faktycznego sprawdzenia, czy w lokalu nie ma usterek, zamyka drogę do dochodzenia ich usunięcia na koszt dewelopera.

Co powinno znaleźć się w protokole zdawczo-odbiorczym?

Sporządzając protokół odbioru mieszkania, warto wykazać się drobiazgowością. Nie wystarczy napisać, że najemca otrzymuje do dyspozycji np. biurko czy szafę, ale należy dokładnie opisać stan tych mebli. Warto również zrobić dokumentację zdjęciową. To leży w interesie zarówno wynajmującego, jak i najemcy.

W protokole należy opisać stan techniczny okien, ścian i podłóg. Protokół przekazania nieruchomości powinien też zawierać informacje o aktualnym stanie liczników. To pomoże w rozliczeniu się wynajmującego i najemcy z dostawcami mediów i zapobiegnie konfliktom. Z ustawy o ochronie praw lokatorów wynika, że protokół zdawczo odbiorczy powinien obejmować informację o stanie wszystkich instalacji znajdujących się w mieszkaniu (np. wodnej, elektrycznej, przeciwpożarowej, gazowej).

Sporządzając protokół przekazania mieszkania lub domu, warto w nim zawrzeć informację o liczbie kompletów kluczy, które otrzymał najemca. Jeżeli w budynku znajdują się zamknięte części wspólne (np. wózkownia), lokator powinien otrzymać klucze również do tych pomieszczeń.

Jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania lub domu?

Strony transakcji wynajmu lub sprzedaży mogą samodzielnie przygotować protokół zdawczy. Dokument powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Od strony formalnej powinien zawierać informację o miejscu i dacie jego sporządzania, a także własnoręczne podpisy wynajmującego i najemcy.

Najlepiej, aby protokół zdawczo odbiorczy domu lub mieszkania sporządzić w przedmiotowym lokalu w obecności każdej ze stron transakcji. Wówczas zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą dokładnie obejrzeć wyposażenie i zgłosić swoje uwagi. Protokół przekazania, który zostanie sporządzony z zachowaniem należytej staranności, uchroni przed roszczeniami drugiej strony.

Sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego jest czasochłonne. Właściciele mieszkań położonych w Warszawie i okolicy nie muszą samodzielnie zajmować się formalnościami związanymi z wynajmem należących do nich lokali. Doradcy LOCO Real Estate zajmują się zarządzaniem najmem i w ramach tej usługi kompleksowo opiekują się mieszkaniami, dbając o komfort i bezpieczeństwo właścicieli oraz najemców.

 

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.