Znani Polacy! #2 Królowie!

 

 

~ Bolesław I Chrobry ~
(967 – 1025)
Pierwszy syn Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. Książe Polski, a następnie także Król. Był także księciem Czech – jako Bolesław IV.

~ Kazimierz III Wielki ~
(1310 – 1370)
Jedyny król Polski z przydomkiem „Wielki”. Ostatni władca Polski z dynastii Piastów. W czasie jego panowania Polska była znana z potęgi terytorialnej oraz ekonomicznej. Mówi się, że król Kazimierz III Wielki został Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

~ Stefan Batory ~
(1533 – 1586)
Książe siedmiogrodzki, od 1567 roku mąż Anny Jagiellonki  and „jure uxoris” król Polski. Jure uxoris to łaciński zwrot oznaczający, że otrzymał on tron z faktu bycia mężem dziedziczki korony. Zwolennik tolerancji religijnej, którą Sejm Konwokacyjny z 1573 roku ustanowił jedną z podstawowych zasad funkcjonowania państwa polskiego.

 

~ Jan III Sobieski ~
(1629 – 1696)
Znany jako wytrawny dowódca wojskowy oraz doskonały strateg. Jego korespondencja z Marysieńką (jego żoną) jest jedną z najciekawszych zabytków polskiej epistolografii.  Przez Turków był zwany „Lwem Lechistanu”.

 

~ Stanisław August Poniatowski ~
(1732 – 1798)
Król Polski, wcześniej stolnik wielki litewski. Należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Protegowany carycy Katarzyny II, a także jej kochanek. Mecenas sztuki i nauki, zwolennik myśli oświeceniowej. Jeden z pomysłodawców Konstytucji 3 Maja!

 

Source: http://www.staypoland.com/slawni-polacy.htm#2

Następny artykuł z kategorii: Znani Polacy! #1 Politycy, mężowie stanu i bohaterowie narodowi!