Edukacja w Warszawie

Warszawa jest jednym z największych i najlepszych ośrodków kulturalnych i uniwersyteckich w Polsce. Edukacja na najwyższym poziomie jest tu dostępna w wielu placówkach w wielu dzielnicach miasta. Polski system edukacji obejmuje żłobek, do którego posyłane są nawet kilkumiesięczne dzieci, następnie przedszkole (zwykle uczęszczają tam dzieci pomiędzy 3 a 6 rokiem życia), szkołę podstawową (w wyniku niedawnej reformy edukacja podstawowa obejmuje 8 klas) oraz liceum (4 lata) bądź technikum (5 lat). Nauka w liceum zakończona jest maturą, która umożliwia kształcenie się na uczelni wyższej. Warszawskie uczelnie wyższe charakteryzuje bardzo wysoki poziom nauczania, dlatego dostanie się do nich uchodzi za najtrudniejsze w kraju. Nauka w technikum oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje także naukę przedmiotów technicznych – edukacja kończy się maturą oraz egzaminem zawodowym. Absolwent technikum może podjąć pracę w zawodzie już po szkole średniej.

Co raz więcej osób decyduje się na prywatną edukację dla swoich dzieci – również w tym zakresie warszawskie placówki edukacyjną mają szeroką ofertę. Polacy bardzo dużą wagę przywiązują do znajomości języków obcych przez swoje dzieci – dwujęzyczne żłobki czy przedszkola zyskują bardzo dużą popularność. Nauka dwóch języków obcych jest właściwie standardem – język angielski uważany jest za podstawę, natomiast jako drugi dzieci często uczą się francuskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego. Na wyższych szczeblach edukacji popularnym rozwiązaniem są klasy dwujęzyczne – począwszy od szkoły podstawowej po średnią. Idea klasy dwujęzycznej jest taka, by część przedmiotów była realizowana w języku polskim, a część – w obcym (głównie angielskim, zdarzają się szkoły prowadzące zajęcia w języku niemieckim bądź francuskim). Oprócz podstawowej oferty edukacyjnej warszawskie placówki oferują liczne możliwości rozwoju umiejętności artystycznych czy sportowych – w Warszawie działa wiele klubów sportowych, a także domów kultury gdzie można rozwijać swoje aktorskie, plastyczne czy też wokalne umiejętności. Powszechne są też państwowe szkoły muzyczne które oferują profesjonalną naukę gry na wielu instrumentach jak i teorii muzyki.

W Warszawie znajdują się 23 uczelnie wyższe, z czego kilka z nich (m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa czy Warszawski Uniwersytet Medyczny) przodują w rankingach najlepszych uczelni w Polsce, a także mają swoje miejsca w rankingu najlepszych uczelni wyższych w Europie. Studia w Polsce są bezpłatne – wyjątkiem są kierunki prowadzone w językach obcych oraz studia zaoczne (weekendowe), a także na wyższych uczelniach prywatnych. W Polsce powoli zmienia się stosunek do uczelni prywatnych, choć wciąż odbiega on od poglądów panujących w Europie Zachodniej – w kraju nad Wisłą prywatnie wcale nie znaczy lepiej, wciąż uczelnie państwowe uchodzą za te, które oferują edukację na wyższym poziomie. Co interesujące, zupełnie na odwrót wygląda kwestia edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i szkół średnich – prywatne placówki oferują europejski poziom szkolnictwa, klasy liczą mniej dzieci, a poziom edukacji jest zauważalnie wyższy. Warto tutaj wspomnieć że edukacja prywatna jest synonimem zamożności i luksusu.