Łukasz Czernicki
Doradca ds. własności intelektualnej, europejski rzecznik patentowy

Łukasz Czernicki